Informace o zpracování osobních údajů zákazníků firmy Miroslav Polach, Fibichova 25, 690 02 Břeclav

strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /var/www/vhosts/autopolach.cz/httpdocs/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 24.

poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zákazníků.

I. Správce Vašich údajů

Miroslav Polach, se sídlem Fibichova 25, 690 02 Břeclav, IČ: 10563385, jako správce Vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Účely zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účel zpracování objednávky opravy Vašeho vozidla a následné fakturace.

III. Vaše údaje, které zpracováváme

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů.

A. Základní identifikační údaje: jméno, příjmení, titul. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

B. Kontaktní údaje: e-mail, mobilní telefon. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás můžeme kontaktovat.

IV. Příjemci Vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci naší firmy. Pokud budou Vaše osobní údaje poskytnuty třetí straně – pojišťovně, při pojistné události, budete o tom informováni a požádáme Vás o informovaný souhlas.

V. Doba zpracování Vašich údajů

Vaše osobní údaje jsou uloženy po dobu nezbytně nutnou k poskytování a využívání našich služeb.

Jakmile uplyne doba uložení Vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

VI. Jaká máte práva

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování Vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Pokud budete chtít odvolat souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování Vašich údajů, nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, máte právo na výmaz či omezení zpracování.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.